wireless.uzice.net - Uzice bez zice

UPUTSTVO: AUTOMATSKO UKLJUČENJE NAPAJANJA

Kada od računara pravite ruter ili server, neophodno je da on bude u funkciji 24 časa. Problem nastaje kada nestane struje, odnosno kada struja dođe posle nestanka. Računari se tada po pravilu ne uključuju.

Kod većeg broja matičnih ploča, u BIOS-u postoji mogućnost da podesite da li će se računar sam uključiti nakon nestanka struje. Uključite tu opciju i rešili ste problem.

Međutim, kod nekih ploča, takva opcija ne postoji ili postoji, ali ne radi pa ploča ne može sama da uključi računar nakon nestanka struje. Jedini način da se računar uključi to je da neko pritisne taster za uključivanje računara. Ovo je, naravno, neprihvatljivo ako je računar namenjen da radi 24 časa dnevno i često nema u blizini nikoga ko može da ga uključi.

Ovaj problem nije redak na starijim pločama, upravo onakvim koje najčešće koristimo za pravljenje AP-ova i rutera.

Rešenje postoji. Napravili smo jednostavno elektronsko kolo, koje samo obavlja posao uključivanja računara.

Ali, pre nego što objasnimo sam sklop da rastumačimo sam postupak uključenja računara.

Postupak uključenja računara (ATX napajanje)

Power jumperATX ispravljač uvek radi, čak i kada je računar isključen. Međutim u isključenom stanju ne radi ceo već u njemu funkcioniše samo jedan podsklop koji obezbeđuje napajanje za elektroniku kojom se računar uključuje. Na ovaj način je obezbeđeno da računar u određenim situacijama može sam da se uključi, bilo na komandu sa kućišta računara, bilo komandom koju dobije od modema, mrežne karte, unutrašnjeg sata ili nečeg drugog.

Kada korisnik pritisne dugme za uključenje računara, on u stvari daje signal matičnoj ploči da želi da uključi računar. Konektor tastera za uključenje na jednom kontaktu ima masu, a na drugom je vrući kraj. Kada na vrući kraj spojimo masu, matična ploča pokreće proceduru uključenja računara.

Matična ploča, iako je računar isključen, ima dovoljno napajanja da može da reaguje na ovu komandu. Ona šalje signal ispravljaču da se uključi i kada od ispravljača dobije potvrdu da su svi potrebni naponi isporučeni, uključuje računar.

Ispravljač je sa matičnom pločom povezan preko ATX konektora koji ima 20 kontakta (u tekstu ćemo podrazumevati konektor verzije 2.03). Kabal za napajanje se sastoji od velikog broja provodnika raznih boja. Boje su bitne, jer označavaju njihovu namenu. Na slici levo možete videti raspored kontakta, opis njihove namene i pripadajuće boje.

Kada je računar isključen, jedino na kontaktu 9 (ljubičasti vod, +5VSB) i kontaktu 14 (zeleni vod, PS_ON) ima napona. +5VSB ima 5V dovoljne snage da može da pokrene potrebne sklopove za uključenje računara. PS_ON je signalni i služi da matična ploča uključi ispravljač. Ovaj drugi nam je interesantan.

Kada je računar iskljujčen, PS_ON ima stanje visokog nivoa (napon je između 3.5 i 5V). Kada je potrebno da se uključi računar, matična ploča spušta nivo na ovom vodu na 0 V i time signalizira ispravljaču da je potrebno da se uključi. Kada se ispravljač uključi, i dobije sve potrebne napone on daje matičnoj ploči signal na vodu 8 (sivi vod, PWR_OK) i tada ona uključuje računar.

Znajući ovo, možemo, ako ispravljač koristimo van računara, da ga uključimo tako što ćemo jednostavno kratko spojiti zeleni vod na nulu (bilo koji crni vod).

Kako automatski uključiti računar

Samo uključenje ispravljača nije dovoljno da bi se i računar uključio. Dakle, nje dovoljno prespojiti zeleni vod (PS_ON) na nulti nivo. To će uključiti ispravljač, ali ne i računar. Neophodno je da ploča zna da treba da se uključi. To treba da obezbedimo ili pritiskom na dugme za uključenje ili slanjem signala za uključenje preko LAN kartice ili modema.

S obzirom da nam je neophodno da se računar sam uključuje kada dođe struja, ostaje nam da simuliramo pritisak na dugme za napajanje. To je u stvari vrlo jednostavno i potreban nam je samo jedan NPN tranzistor.

Transistor as power switch

Transistor radi u prekidačkom režimu tako da nije uopšte bitno koji je trantistor u pitanju, sve dok je NPN. Na bazu tranzistora se preko otpornika od 33 kilooma dovodi PS_ON signal sa ispravljača (zeleni vod). Emitor tranzistora se spaja na masu, a kolektor se spaja na vruci pin na konektoru gde se inače spaja taster sa kućišta računara. U principu, emitor i kolektor mogu da zamene mesta tako da nije neophodno voditi računa o njima, jedan treba spojiti na masu, a drugi na vrući pin power konektora. Najpraktičnije je emitor spojiti na jedan, a kolektor na drugi pin power konektora.

Kako sklop radi: kada je računar bez napona, u sistemu nema napajanja i računar ne radi. Kada dođe struja, ispravljač uključuje samo kola za napajanje u isključenom režimu. To obezbeđuje napon na zelenom vodu (PS_ON signal), ovaj napon je signalni ali je sasvim dovoljan da otvori tranzistor kada ga dovedemo na njegovu bazu. Tranzistor tada provodi i spaja emitor i kolektor time simulirajući pritisak tastera za uključenje nakonektoru za uključenje tako što na vrući kraj dovede masu. Kada se to desi, matična ploča se uključuje i šalje ispravljaču signal da se i on uključi tako što obori signal na PS_ON na nula volti. To isključuje tranzistor (ako bi tranzistor ostao duže otvoren, onda bi pokrenuo proceduru za isključenje računara) i uključuje ispravljač. Kada se isparavlja; uključi, daje signal matičnoj ploči preko PS_ON, ploča se uključuje i, nadalje, ispravljač radi u uključenom režimu i računar je uključen.

Konstrukcija sklopa

Ceo sklop je veoma jednostavan i sastoji se od jednog tranzistora, jednog otpornika i par žica.

ATX power supplz connectorJedan vod treba da dovede signal sa ATX napajanja. Ovaj vod možete zalemiti na matičnu ploču, zalemiti na ogoljeni zeleni vod sa ispravljača ili, kao što smo mi uradili, prosto zabodite žicu u konektor pored zelenog voda. Ako upotrebite žicu punog preseka, nećete imati problema da je uglavite dovoljno dobro da ima dobar kontakt i ne ispada. Ovo je praktično jer lako možete da uklonite ceo sklop )recimo u slučaju zamene ispravljača.

Transistor as power switch

Power jumperNa slici levo vidite ATX konektor na matičnoj ploči i plavu žicu kojom PS_ON signal vodimo na tranzistor. Na tranzistoru, treba na bazu zalemiti otpronik od 33k i preko njega vod koji dovodi PS_On signal. Otpor od 33K je dovoljan, ali nije kritičan, trebalo bi da radi svaki otpor od 10 k i veći.

Na emitor i kolektor zalemimo vodove koje cemo priključiti na konektor za power prekidač. Treba staviti izolaciju na kontakte da ne dođe do kratkog spoja i kada je sve zalemljeno i izolovano, umotati izolir trakom, tako da možete bez bojazni da ostavite tranzistor da visi iznad matične ploče.

Vodove na konektor za uključenje je najbolje dovesti preko odgovarajučeg konektora za taster za uključenje, koji možete izvaditi iz nekog starog neupotrebljivog kućišta računara. Tako ne morate lemiti vodove na matičnu ploču, a po potrebi se sklop može ukloniti. Kao što smo rekli, ne morate brinuti o polaritetu, tranzistor radi u prekidačkom režimu tako da je svejedno da li je emitor ili kolektor tranzistora na masi, radiće u svakom slučaju.

Sve povežite, proverite za svaki slučaj da li je sve u redu i ako jeste, dovedite mrežno napajanje na ispravljač. Videćete da će se računar uključiti.

Ako imate računar koji je van kućišta i nema priključen monitor, nemojte se prevariti da pomislite da je računar uključen jer je ventilator na procesu počeo da radi. Taj ventilator će početi da radi čim se uključi ispravljač. Pouzdan znak da se matična ploča uključila je zvučni signal u zvučniku spojenom na matičnu ploču.

U izradi ovog sklopa učestvovali su Kojoks i Peđa.

Pogledaj: Specifikacija ATX napajanja ver. 2.03 (PDF), Specifikacija ATX napajanja ver. 2.2 (PDF)

Predrag Supurović