wireless.uzice.net - Uzice bez zice

UPUTSTVO: MIKROTIK - KAKO RUTIRATI PREKO DINAMIČKOG GATEWAY-A

Kada radite load balancing na dve ili vise knekcija morate da postavite staticke rute kojima definisete pravila balansiranja. Problem se pojavljuje ako je neka od tih konekcija sa dinamickim IP-om, i jos ako se uz IP menja i gateway. Takav je slučaj, recimo, sa ADSL konekcijama kod Telekoma Srbije. Statičke rute koje podesite rade samo do prve promene IP adrese.

Problem možete dobrim delom rešiti korišćenjem skripte:

# name of interface that should be monitored 
# (edit to match your interface name)
:set mInterface pppoe-adsl ;

# routing mark name used for default route that should be updated
# (edit to match your routing mark name)
:set mRoutingMark adsl-user ;

/ip address ;
:set mAddress [find interface=$mInterface] ;
:set mGateway [get $mAddress network]  ;

/ip route ;
:set mGatewayFound 0
:foreach i in  [find routing-mark=$mRoutingMark] do={ \
  :set mDstAddress [get $i dst-address]; \
  :set qResult [:find $mDstAddress "0.0.0.0/0"]; \
  :if ($qResult = 0) do={ \
    set $i gateway=$mGateway ; \
    :put "gateway rule adjusted"; \
    :set mGatewayFound 1; \
   }; \
};
:if ($mGatewayFound = 0) do={ ; \
  add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=$mGateway routing-mark=$mRoutingMark; \
  :put "gateway rule added"; \
};

Ovaj skript proverava gateway navedenog interfejsa (zadatog u promenljivoj $mInterface), traži podrazumevano pravilo rutiranja koje odgovara zadatoj oznaci rute (promenljiva $mRoutingMark) i menja gateway za tu rutu tako da odgovara onom zadatom u interfejsu. Ako podrazumevana ruta ne postoji, skript će je napraviti.

Nažalost, MT ne nudi mogućnost da se skript izvrši samo kada zaista dođe do promene adrese gateway-a, pa skript treba preko scheduler-a pokretati u odgovarajućim vremenskim intervalima.

Ako, kao u slučaju Telekoma Srbije, konekciju ostvarujete ruterom koji ste dobili od provajdera, onda možete taj uređaj da prebacite u režim rutera, odnosno, namestite da se on povezuje na provajdera a da vaš Mikrotik bude povezan na njega kao klijentu lokalnoj mreži. Tada će Mikrotik videti samo ruter kao gateway i to statičan te ćete lako podesiti statične rute. Loša strana ovog rešenja je u tome što Mikrotik više ne kontroliše direktno konekciju ka provajderu ali sa tim se može živeti.

Predrag Supurović

Mikrotik forum za pomoć i razmenu znanja