wireless.uzice.net - Uzice bez zice

UPUTSTVO: ŠTA JE PING I TRACERT (TRACEROUTE)

Ping

Koja god tema vezana za internet protokole da se pomene, neizostavno je da se pojavi termin ping, pingovati i slično. Mnogi ne znaju o čemu se radi.

Za početak, setite se Monti Pajton-ovaca i velike mašine koja radi: PING!

ping je komanda IP protokola (preciznije PING je jedna od komandi ICMP paketa - Internet Control Message Protocol) koja primaocu nalaže da odgovori na nju i vrati pošiljaocu sadržaj koji je dobio u istom paketu. Koristi se za merenje brzine protoka odziva internet veza.

Kada primalac dobije odgovor na ping, moze da izmeri vreme koje je bilo potrebno da paket ode do primaoca i vrati se nazad. Ovo vreme se obično meri u milisekundama.

Teoretski, kada kada bi bilo moguće sprovesti kabal kroz središte zemlje na drugu stranu, ping između dve najudaljenije taške na Zemljinoj kugli ne bi mogao biti kraci od 85 ms. Razlog je što električni signali putuju ograničenom brzinom (brzinom svetlosti) pa to rastojanje ne bi mogli da pređu za kraće vreme. Ako bi se kabal postavio oko zemlje, bio bi duži, pa vreme pinga izmedju dve najudaljenije tačke ne bi moglo da bude kraće od 133 ms. U realnosti to vreme je nešto veće.

ping je na računarima obezbeđen kroz komandu ping (i na Unix i Windows platformama). Jednostavno na komandnoj liniji otkucajte

ping <adresa>

i dobićete izveštaj o tome koliki je ping od vašeg računara do računara na odabranoj adresi (možete navesti ip ili simboličnu adresu).

Evo kako izgleda kada pingujemo naš forum:

c:\>ping forum.uzice.net

Pinging forum.uzice.net [69.93.1.114] with 32 bytes of data:

Reply from 69.93.1.114: bytes=32 time=170ms TTL=48
Reply from 69.93.1.114: bytes=32 time=174ms TTL=48
Reply from 69.93.1.114: bytes=32 time=182ms TTL=48
Reply from 69.93.1.114: bytes=32 time=313ms TTL=48

Ping statistics for 69.93.1.114:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 170ms, Maximum = 313ms, Average = 209ms

Ovo je rezultat komande ping pokrenute na Windows-u. Ona je u stvari izvrsila četiri IP ping komande i prikazala rezultat za svaku. navažnija informacija je time koja pokazuje koliko je vrmena trebalo paketu da pređe zadatu putanju. Ovo vreme zavisi od mnogo faktora tako da najčešće svako merenje daje različit rezultat. Zbog toga se vrši ponavljanje merenja kako bi se stekao utisak kolika je stvarna brzina.

Pod Unixom, komanda ping salje ping pakete neprekidno dok je ne prekinete (Ctrl+C). Isti efekat pod Windowsima dobijate ako komandu ping pokrenete sa parametrom /t

Na kraju, komanda ping daje statistiku: broj poslatih paketa, broj primljenih paketa, broj izgubljenih paketa, najkraće, najduže i srednje vreme trajanja ping-a ya vreme trajanja merenja.

Ping za svako merenje vraća jos dva podatka. bytes pokazuje kolika je dužina ping paketa. Ova dužina se može menjati i time meriti veza paketima različite veličine. Drugi podatak je TTL, skraceno od Time To Live. Ovo je u stvari brojač. Kada se paket pošalje TTL ima vrednost 255, a svaki prolazak kroz neki mrežni uređaj ga smanjuje za 1. Ako TTL dođe do vrednosti 0, prekida se njegovo prosleđivanje, jer se smatra da je paket prešao preko previše uređaja. Ovo je u stvari zašita od mogucih mrtvih petlji, u koje paket može da upadne i da se u nedogled vrti između nekih rutera.

Kompletnu sitanksu ping komande dobićete komandom

ping /?

Sintaksa se neznatno razlikuje od platforme do platforme.

Za šta vam ping može koristiti?

Pre svega, tako najlakše možete proveriti da li postoji veza između dva računara. Uradite ping na adresu računara koji vas interesuje i ako veza postoji, dobićete izmereno vreme pinga, a ako ne postoji, dobićete odgovarajuću poruku. Obratite pažnju da odredišni racunar može da ima uključen zaštitni zid (firewall) koji zabranjuje ping, pa će vam zbog toga ping vratiti poruku da odredišni racunar ne postoji.

Važnija primena komande je u merenju brzine odziva veze. Time se može proceniti da li je veza ispravna, postoje li neka ometanja, neispravnost nekog uređaja, kabla, konektora i slično.

Tracert

Kao što je rečeno, paketi od jednog do drugog računara putuju mrežom, preko niza drugih računara. ping komanda nam meri vreme za koje paket prelazi taj put. Komanda tracert radi sličnu stvar samo što pokazuje i vremena putovanja paketa do svakog pojedinog uređaja kroz koji je paket prošao na putu do odredišta. Na ovaj način, možemo da ustanovimo i tačno mesto gde dolazi do problema. tracert je takođe komanda ICMP protokola.

Koristimo je tako što otkucamo komandu:

tracert <adresa>

Nakon u toku izvršavanja komande dobićete izleštaj sličan ovom:

C:\>tracert www.google.com

Tracing route to www.l.google.com [64.233.183.147] over a maximum of 30 hops:

1 2 ms 2 ms 2 ms wlan-dns [10.31.0.1]
2 7 ms 37 ms 9 ms 192.168.101.1
3 29 ms 13 ms 16 ms 212.62.59.193
4 44 ms 21 ms 53 ms 213.137.102.237
5 30 ms 26 ms 14 ms 213.137.107.129
6 40 ms 17 ms 42 ms 213.137.107.106
7 18 ms 18 ms 49 ms 212.200.30.201
8 * 64 ms 18 ms 212.200.232.49
9 117 ms 87 ms 48 ms 212.200.232.18
10 72 ms * 45 ms 62.67.33.77
11 48 ms 40 ms 53 ms ae-0-55.bbr1.frankfurt1.level3.net [4.68.118.129]
12 57 ms 58 ms 56 ms as-0-0.bbr1.london1.level3.net [4.68.128.109]
13 90 ms * 63 ms ae-0-51.gar1.london1.level3.net [4.68.116.11]
14 91 ms 158 ms 105 ms so-2-0.metro2-londencyh00.london1.level3.net [212.113.0.117]
15 70 ms 71 ms 58 ms 195.50.116.70
16 54 ms 60 ms 100 ms 72.14.238.240
17 92 ms 97 ms 84 ms 216.239.43.91
18 104 ms 112 ms 93 ms 72.14.232.141
19 58 ms 65 ms 73 ms 216.239.43.34
20 272 ms 194 ms 112 ms 216.239.43.42
21 61 ms 63 ms 94 ms 64.233.183.147

Trace complete.

Mi smo ovde uradili tracert do www.google.com i tako istanovili optimalnu rutu kojom paketi putuju (to ne znači da zaista paketi od vašeg računara do googla putuju rutom koju prikazuje tracert). Dakle, paket od našeg računara do www.google.com stiže tako što usput prođe kroz 21 tačku.

Prva kolona izveštaja daje informaciju o rednom broju koraka (podrazumevano tracert ne radi više od 30 koraka). Druga, treća i četvrta kolona prikazuju vreme odziva u milisekundama od računara na adresi koja je navedena u poslednjoj koloni. Ako umesto izmerenog vremena stoji * to znači ili da ti postoji problem ili da taj računar ne dozvoljava ICMP pakete. Ako merenej prože dalje onda je veza u redu, ali ako nadalje do tog računara više ne mogu da se mere odzivi, tu je najverovatnije prekid konekcije.

Sintaksu tracert komande dobićete komandom

tracert /?

Sintaksa se neznatno razlikuje od platforme do platforme. Na unixolikim platformama komanda je traceroute.

Korišćenjem tracert komande, ako poznajete strukturu mreže. Možete lako da utvrdite gde imate prekid ili veliko usporenje.

Predrag Supurović