wireless.uzice.net - Uzice bez zice

UPUTSTVO: UGAO ZRAČENJA ANTENA

Ugao zračenja antene određuje pod kojim uglom u odnosu na osu zračenja antene, ona emituje signal koji nije slabiji od 3 dB u odnosu na najjači signal antene. Ovaj ugao možete zamisliti kao snop radio talasa (isto kao što baterijska lampa pravi snop svetla).

Evo primera preseka zračenja kod nekih vrsta antena koje su često u upotrebi. Grafikone tumačite tako što je horizontalni ugao zračenja prikazan kao da antenu gledate odozgo, a vertikalni ugao zračenja je prikazan kao da antenu gledate sa njenog desnog boka.

OMNI ANTENE imaju kružno zračenje po horizontalnoj ravni. To znači, da emituju signal ravnomerno u krugu od 360 stepeni oko sebe. Ove antene se koriste za pristupne tačke u mreži jer podjednako dobro mogu da prime signale iz svih pravaca. Vertikalni ugao ovih antene je dosta uži: od 15 stepeni i manji. To znači da, ako je antena postavljena visoko (na zgradi na primer), a klijent je blizu nje ali nisko ispod, on može imati problema sa prijemom jer je van snopa zračenja te antene.

Omni antenna - vertical beam width Omni antenna - vertical beam width

SEKTORSKE ANTENE imaju horizontalni ugao zračenja manji od OMNI i to obično 180, 120, 90 ili 75 stepeni. One pokrivaju znatno uži "sektor" od omni antena ali i dalje dovoljno širok da mogu da prihvate veliki broj klijenata. Koriste se u situacijama kada pristupna tačka prima korisnike sa užeg prostora jer se time radio energija skoncentriše upravo na prostor gde se nalaze klijenti a i ne rasipa se bespotrebno. Često se sektorske antenekorsite kao zamena za omni, tako što se više njih postavi u krug tako da pokrivaju pun krug oko sebe. Svaka se povezuje na zaseban bežični uređaj i tako se dobija signal koji pokriva isti prostor kao i omni ali je značajno jači. Vertikalni ugao zračenja ovih antena je i dalje uzak ali je nešto širi nego kod omni antena iste dobiti.

Omni antenna - vertical beam width Omni antenna - vertical beam width

USMERENE ANTENE imaju za cilj da što više usmere zračenje radio talas, odnosno da ga skoncentrišu na uzak prostor i tako ostvare što veću dobit. Ove antene se koriste kod klijenata, jer oni imau samo jedan cilj, da se spoje sa jednom jedinom tačkom - pristupnim čvorom mreže. Što je uži ugao zračenja usmerene antene, to je veća njena dobit, odnosno dobija se bolji signal. Isto važi i za vertikalni ugao zračenja.

Omni antenna - vertical beam width Omni antenna - vertical beam width

Ako se pitate zašto je ugao zračenja antena različit od modela do modela, objasnićemo ukratko: konstrukcijom antene kojom se utiče na ugao zračenja antene direktno se utiče na njenu dobit. Antena koja ima veću dobit, ostvaruje veći domet.

Evo o čemu se radi. Omni antena zrači svih 360 stepeni u krug oko sebe. To znači da radio energija koju predajnik emituje u antenu, biva ravnomerno raspoređena u prostor svuda oko nje. Ako nam je potrebno da spojimo dve tačke, korišćenje omni antene predstavlja puko traćenje radio energije, jer ona nju emituje i tamo gde nam nije potrebna. Ako koristimo usmerenu antenu, dakle onu kojoj je ugao zračenja uži, mi usmeravamo emitovanu radio energiju tamo gde nam je potrebna. Praktično to znači da dobijamo jači signal tamo gde smo usmerili antenu, a oslabljen na onoj strani na koju antena ne zrači.

Zbog toga se u svakodnenovm govoru često govori o pojačanju antene. Antena zaista ništa ne pojačava jer je ona pasivan element. Međutim, zbog njene karakteristike da usmeri radio energiju na uži prostor ona postiže isti efekat kao da smo signal pojačali.

Praktično, što je ugao zračenja antene uži to je njena dobit veća. Tako recimo, ako umesto omni antene stavimo sektorsku koja zrači 180 stepeni, ugao zračenja smo smanjili na polovinu a dobit antene je uvećana dva puta, jer će signal u prostoru koji pokriva zračenje antene biti dva puta jači. U karakteristikama antene se obično navode i ugao zračenja i dobit antene, jer to podjednako važne informacije.

Osim dobiti emitovanog signala, antena ima istu dobit i prilikom prijema i to je u stvari i čini najvažnijim elementom u radio sistemu. Kliko je usmerenost antene važna prilikm emitovanja signala, jer omogućava da energiju usmerimo tačno tamo gde nam j epotreban, tako usmerenost antene ima veliki značaj u prijemu jer nam omogućava da primimo samo onaj signal koji nam je potreban. Ako u prostoru postoje i drugi signali, ako su van ugla zračenja antene, oni će biti dodatno oslabljeni. Tako korišćenje usmerene antene možemo da smanjimo nivo smetnji koje dolaze sa strane.

Dobit antene se izražava u decibelima, o čemu možete pročitati u članku Šta je decibel.

Često zbunjuje to što postoje antene naizgled istih karateristika ali različitog pojačanja. Uzmimo za primer omni antenu. Na tržištu možete kupiti omni koja ima dobit od 3 db pa sve do 18 dB. S obzirom da je to omni, njen ugao zračenja je 360 stepeni i ne smanjuje se. Odakle onda dobit?

Tajna je u tome da se ugao zračenja ipak smanjuje, samo mi to zaboravljamo. Rekli smo da svaka antena zrači i u horizontalnoj i u vertikalnoj ravni. Zračenje omni antene koje nas interesuje, i na koje obraćamo pažnju, je u horizontalnoj ravni i kod raznih konstrukcija ono se ne menja. Ali se zato menja ugao zračenja u vertikalnoj ravni. Kod antena manje dobiti taj ugao je veliki, bude i 60-tak stepeni, a kod antena sa velikim pojačanjem se smanjuje i na recimo nekih 7 - 8 stepeni. Često se na ovo zaboravi pa nastanu problemi, jer, ako se omni antena velike dobiti postavi previsoko onda je njen ugao zračenja premali i korsinici koji su prenisko ne mogu da uhvate signal. O tome više reči imate u članku: Određivanje sive zone pokrivenosti antene.

Predrag Supurović