wireless.uzice.net - Uzice bez zice

UPUTSTVO: PoE (Power over Ethernet) KAKO GA JEDNOSTAVNO I JEFTINO NAPRAVITI

Jedno od pogodnih rešenja napajanja Access Point-a postavljenog na krov je PoE (Power over Ethernet) atapter. To je uređaj koji se sastoji iz dva dela a omogućava da se napajanje propusti kroz UTP kabal kroz koji se inače AP povezuje na LAN.

Fabrički adapteri su aktivni i nisu baš jeftini, ali su neizbežni ako je UTP kabal kroz koji se propušta napajanje dugačak. Kod kraćih kablova, može se uštedeti izradom pasivnog PoE adaptera.

Kako radi PoE

Power over Ethernet, shematic diagramZa prenos podatak kroz UTP kabal koriste se dve parice (naranđasta i zelena), a UTP kabal sadrži još dve (braon i plavu) koje su neiskorišćene. Ove neiskorišćene parice se mogu iskoristiti da se kroz njih provede napajanje. Može se provesti samo jednosmerni napon, jer on ne ometa protok podataka.

PoE adapter se sastoji od dva dela, napojnog (injector) i razdelnog (splitter). Napojni deo služi da umetne napajanje u UTP kabal a povezuej se na početku kabla, gde je dostpuno napajanje iz ispravljača. Razdelni deo se postavlja na drugi kraj kabla, pre uređaja koji se napaja, tako da se iz kabla odvoji napajanje.

Po standardu, u UTP kablu se plava i plavo-bela žica koriste za pozitivni vod napajanja a braon i braon-bela za negativni. Ovaj napon bi trebao da bude 48V a struja koja se propušta je do 0.4 A. Pošto se radi o jednosmernom naponu, otpor, prilično tankih vodova u UTP kablu ima značajan otpor koji dovodi do pada napona u kablu. Ovaj otpor je manji što je struja manja. Zbog toga se umesto uobičajenih 5 do 12 V koliko je potrebno uređajima, korsiti napon od 48V, jer to omogućava da se smanji struja koja ide kroz vodova. Na kraju kabla, razdelnik ne samo što odvoji napajanje nego i pravi konverziju sa 48V na potreban napon, uz odgovarajuće povećanje struje. U razdelniku se nalazi DC/DC konvertor koji u stvari i čini visoku cenu fabričkih PoE. Ovakav PoE spada u klasu aktivnih i može da obezbedi napajanje kroz kablove dužine do 100 metara.

Ako je kabal dovoljno kratak, deset do dvadeset metara, onda će njegov otpor biti znatno manji te će i njegove nepovoljne karakteristike biti manje. To znači da bi kroz takav kabal mogla da se propusti i veća struja napajanja, te se aktivni PoE može zameniti pasivnim, onim koji ne sadrži DC/DC konvertor te je samim tim mnogo jeftiniji.

Kako napraviti jeftin pasivni PoE

Uz malo eksperimentisanja napravili smo konstrukciju PoE koja je izuzetno jeftina ali veoma praktična. Sastoji se od dve UTP utičnice, i to one za čiju montažu nije potreban poseban alat, dva UTP utikača, 30 do 40 centimetara UTP kabla i originalnog ispravljača uređaja koji treba da napajamo. S obzirom da ispravljač dobijate uz sam uređaj, ostali delovi koštaju oko 4 do 5 evra. Od alata, potrebna su klješta za UTP kablove (krimp klješta), sečice, šiljasta klješta i uski odvrtač i univerzalni merni instrument (slika 1).

1. Elementi i alat potrebni za izradu PoE 2. Osnova UTP Utičnice 3. Poklopac UTP utičnice

Pre početka rada potrebno je da instrumentom izmerite napon ispravljača (bez opterećenja) i da utvrdite koji kontakt na konektoru daje pozitivan a koji negativan pol napajanja. Zapišite ove podatke, jer kada budete napravili PoE prvo morate proveriti da li on daje isti napon istog polariteta kao i ispravljač. Nemojte se oslanjati na pretpostavke, eventualne simbole na ispravljaču i na ranije iskustvo. Ukoliko nešto promašite, vrlo je verovatno da ćete uništiti uređaj koji napajate, zbog toga budite oprezni i sve lepo proverite.

Namena vodova UTP kabla
1 narandžasto-bela Podaci TX +
2 narandžasta Podaci TX -
3 zeleno-bela Podaci RX +
4 plava Napajanje +
5 plavo-bela Napajanje +
6 zelena Podaci RX -
7 braon-bela Napajanje -
8 braon Napajanje -

Pre povezivanja proučite namenu vodova UTP kabla. Proučite i kako se inače prave UTP kablovi. Imate na našem sajtu Uputstvo: Osnovi umrežavanja. Obratite pažnju na funkcije vodova: 1, 2, 3 i 6 se koriste za prenos podataka a 4, 5, 7 i 8 za napajanje. Iako postoje dve vrste kablova neukršteni i ukršteni, obe se mogu koristiti za PoE jer se razlikuju u rasporedu vodova za prenos podataka dok su vodovi za napajanje u svakom slučaju u istom rasporedu.

Osnova adaptera koji pravimo je UTP utičnica. Već smo rekli da korsitimo vrstu koja se može montirati bez posebnog alata. Ona se sastoji od dva dela, poklopca i osnove. Poklopac (slika 2) je od providne plastike u boji (mogu senabaviti u raznim bojama) sa žlebovima u koje treba namestiti odgovarajuće vodove. Na samom poklopcu su označene boje vodova i to u dva redosleda A i B. Ovaj redosled je bitan jer se konektori na UTP kabal mogu povezivati na dva načina, zavisno od toga da li nam je potreban ukršten ili neukršten kabal. Vi uvek povezujte po šemi za neukršten kabal, a to je konektor rasporeda B (možete takođe koristiti i A raspored ali ako ga koristite na oba kraja, međutim, standarda radi, koristite samo raspored B koji je: naranžasto-bela, naranžasta, zeleno-bela, plava, plavo-bela, zelena, braon-bela i braon). Osnova utičnice (slika 3) se sastoji od kontaktnih nožića koji po položaju odgovaraju žlebovima. Kada se poklopac sa nameštenim kablom stavi na osnovu i pritisne, žlebovi nalegnu na nožiće a pritisak rezultuje time da nožići iseku izolacije vodova i spoje se sa žicama, praveći siguran kontakt. Upravo ovo ćemo iskorsititi da lako napravimo adapter za PoE.

Za početak, napravićemo razdelnik. On se sastoji od kabla sa konektorom za napajanje koji treba da se utakne u uređaj, kratkog UTP kabla sa utikačem koji se takođe utakne u uređaj i UTP utičnice u koju se utakne UTP kabal kojim se do uređaja dovode podaci i napajanje. Kablovi ne treba da budu predugi, oko 10 do 20 cm. Ta dužina je dovoljna da se napajanje i LAN povežu na uređaj. Bolje je ako se koriste kraći kablovi, jer će ih biti lakše smestiti uz sam uređaj. Ipak nemojte preterivati, da kablovi ne ispadnu prekratki.

Počinjemo tako što na kablu ispravljača odsečemo konektor zajedno sa 10 do 20 centimetara kabla (slika 4). Ogolimo krajeve u dužini 5 do 6 milimetara i umetnemo vodove u poklopac utičnice. Izolaciju je npotrebno skinuti, jer su vodovi sa izolazijom predebeli i ne mogu da stanu u žlebove. Plus kraj stavljate na mesto plave ili plavo-bele žice, a minus kraj na mesto braon ili braon-bele žice. Nije bitno koje polje ćete izabrati sve dok odgovara osnovna boja: plava ili braon (slika 5). Kasnije ćete na osnovi utičnice svakako staviti kratko spojnike koji spajaju oba ova voda (slika 10).

Vod u polje postavite tako da vrh malo viri (pola milimetra do milimetar). Ako viri više, lako ćete ga skratiti sečicama. Na utičnici postoji ležište u koje uglavite kabal kako ne bi ispadao. Pošto je kabal za napajanje tanak on će biti labav ali ćete ga kasnje učvrstiti kada u isto ležište postavite i UTP kabal (slika 6).

4. Odsecite konektor sa kabla ispravljača zajedno sa 15 do 20 santimetara kabla, i ogolite vodove na krajevima u dužini od 4 do 5 milimetara 5. Postaviti slobodan kraj kraj kabla sa konektorom u poklopac UTP utičnice u odgovarajuća polja ali voditi računa o polaritetu: polja 4 ili 5 su za plus a 7 i 8 za minus napajanja. Vod koji služi za plus napona je označen belom linijom. 6. Evo kako izgleda konektor pričvršćen na poklopac

Sada pripremite i UTP kabal iste dužine. Sa jedne strane skinite izolaciju u dužini od najmanje jednog centimetra i raspetljajte parice ta da dobijete pojedinačne vodove (slika 7). Ovaj kabal će iz utičnice odvojiti podatke tako da su nam potrebne samo žice zapodatke. Skratite vodove koji se inače koriste za napajanje jer su nepotrebni a to su braon, braon-bela, plava i plavo-bela žica. Skratite ih sve do izolacije kabla, da ne smetaju.

7. Treba pripremiti parče UTP kabla, dužine oko 10 do 20 santimetara, skinuti spoljnu izolaciju sa jedne strane i rasplesti parice na pojedinačne vodove. Kako se koriste samo dve parice za podatke, braon, braon-belu, plavu i plavo-belu žicu skratiti, da ne smetaju. 8. Vodove UTP kabla postavite u odgovarajuće žlebove na isti način kao što je urađeno sa kablom sanapajanje, samo nemojte ogoljavati žice. Poklopac ima ležište u koje tesno ali lepo nalegnu oba kabla, takao da neće ispadati prilikom daljeg rada. 9. Sada treba pripremiti osnovu UTP utičnice tako što ćemo od ostataka odsećenih žica UTP kabla napraviti male kratkospojnike. Uzmite parče od nekih 6 - 7 milimetara i savijte ga u obliku potkovice. Uz pomoć klješta uskog odvrtača, umetnite krajeve u polja 4 i 5. napravite još jedan i njime spojte polja 7 i 8. Ovim ste napravili kratak spoj između vodova koji se koriste za napajanje, i dobijate efekat kao da se korsiti jedan ali deblji vod.

Posavite preostale vodove u odgovarajuće žlebove na poklopcu i to tako da izolacija kabla nalegne na graničnik žleba. Ne treba skidati izolaciju sa vodova a višak koji izađe izpoklopca skratiti sečicama. Sam kabal uglaviti u predviđen žleb, zajedno sa kablom za napajanje tako da će oni biti čvrsto stisnuti i neće se lako čupati (slika 8).

Potrebno je još pripremiti i osnovu. Intervencija je jednostavna. Od parčadi vodova koje ste isekli skraćujući nepotrebne UTP kablove, uzmite jedno parče od oko 6 do 7 milimetara i savijte ga u obliku potkovice. Držeći ga šiljastim klještima za krivinu, umetnite krajeve u nožiće označene brojevima 4 i 5 i to tako što ćete vod staviti na nožić, a onda pritisnuti uskim odvratačem toliko da se nožići razmaknu i uhvate vod (slika 9). Ovim ste napravili kratak spoj između vodova 4 i 5 odnosno između plave i plavo-bele žice kroz koje ide plus pol napajanja. Napajanej će ići kroz oba voda te će otpor biti dva puta manji. Isto uradite i sa kontaktima 7 i 8 koji odgovaraju braon-beloj i braon žici, koje se koriste za minus pol napajanja (slika 10).

10. Evo kako to izgleda kada su kratkospojnici postavljeni u utičnicu. 11. Sada postavite poklopac utičnice na osnovu i stegnite prvo prstima, a zatim možete pritisnuti utičnicu o ivicu stola. Pritisnite jako sve dok utičnica ne legne kako treba. Ovim će vodovi postavljeni na utičnicu biti umetnuti u polja u osnovi gde se nalaze kontaktni nožići. Na slobodan kraj UTP kabla se postavi UTP utikač, kao što se to i inače radi za LAN kablove. 12. Isti postupak se ponovi i sa drugom utičnicom na koju se poveže kabal koji ide iz ispravljača i time dobijamo gotov dvodelni PoE komplet.

Preostaje da poklopac postavite na osnovu. Pre toga, još jednom proverite da li je raspored svih vodova valjan, i d ali su kablovi čvrsti u poklopcu. Ne zaboravite da potkratite višak vodova koji viri iz žlebova na poklopcu. Sada poklopac stavite na osnovu, i stisnite jako prstima. Ovaj stisak treba da pritisne vodove u žlebovima poklopca u kontaktne nožiće. kako bi izolaciaj bila isečena i nožići napravili dobar kontakt sa žicama. Sa obe strane osnova ima patente koji treba da uhvate poklopac. Kada patent uhvati čuće se jasan klik. Ako nemate dovoljno snage u prstima, pritisnite utičnicu o ivicu stola. Sastavljena utičnica će biti čvrsta, poklopac neće spadati a kablovi će biti jako uklješteni (slika 11).

Na sličan način napravite i napojni deo adaptera, samo što ćete umesto napojnog kabla sa konektorom, koristiti ostatak kabla iz ispravljača. Na slici 12 možete videti kako izgledaju oba dela PoE kada je adapter završen.

13. Pre upotrebe PoE treba proveriti instrumentom. Uzmite neki ispravan osmožilni UTP kabal. Priključite PoE na oba kraja kabla i izmerite polaritet i napon koji dobijete na utikaču. Takođe proverite da li se možda napon pojavljuje ne nekom drugom vodu UTP konektora, pošto to ne sme da se desi. Ako je sve u redu, PoE je ispravan.

14. I na kraju, gotov PoE staviti u upotrebu.

Kao što rekosmo, s obzirom da se radi o napajanju, greška u pravljenju adaptera može imati kobne posledice po uređaj. Zbog toga je potrebno sve raditi pažljivo, proveravati da li je sve spojeno kako treba, a naročito da i je raspored svih vodova ispravan, a na kraju sve to proveriti i instrumentom.

Proveru instrumentom vršite tako što ćete spojiti oba dela PoE nekim provereno ispravnim UTP kablom sa osam žica. Pazite, neki fabrički UTP kablovi imaju samo četiri voda i oni se ne mogu koristiti za PoE. Prvo ćete roveriti kratke spojeve između vodova napajanja ali i drugih vodova (najlakše je to uraditi na UTP konektorima na kablu. Ne sme biti nikakvih kratkih spojeva osim onih koje smo namerno napravili. Ako su spojevi u redu, ukljucite ispravljač, i proverite veličinu napona koji dobijete na utikaču, ali i njegov polaritet. Oni moraju biti identični vrednostima koje ste izmerili na ispravljaču pre nego što ste odsekli konektor. Takođe, proverite da li se napon pojavljuje na nekom od kontakata na UTP konektoru PoE razdelnika (konektor koji se povezuje na uređaj). Tu nikakvog napona ne bi smelo da bude.

Ako je sve ovo u redu onda povežite mrežu na napojni deo PoE adapera, a na razdelni povežite uređaj (napajanje i UTP). Uređaj treba da se uključi, a LED na njemu treba da označi da je mrežni kabal povezan. To znači da je sve u redu i izgradnja uređaja je uspela.

Uz nešto malo spretnosti ovakav adapter možete da napravite za nekih 15 - 20 minuta, od materijala koji vam je uvek lako dostupan. Mi smo ovu gradnju iskoristili na više mesta i pokazalo se praktično, korisno i značajno pojednostavljenje prilikom montaže uređaja na visoka i teže dostupna mesta.

Kako se PoE povezuje

Koliko je bitno pažljivo napraviti sam PoE da ne bi došlo do oštećenja ili uništenja uređaja, iz istog razloga, bitno je PoE ispravno povezati. Evo jednostavne šeme povezivanja:

PoE - cable connections - ilustration by Top_Gun

Uzmite napojni deo PoE (onaj koji je spojen na ispravljač), i utaknite njegov LAN kabal u mrežnu karticu na računaru. U utičnicu na PoE spojte običan UTP (LAN) kabal (neukršteni) kao što je na slici obeleženo (LAN+NAPAJANJE). Drugi kraj kabla utaknite u razdvojni deo PoE, a LAN kabal iz PoE utaknite u UTP utičnicu na uređaju dok napojni kabal treba utaknuti u utičnicu za napajanje na istom uređaju. Ipak, pre nego što ovo uradite, proverite da na kablu za napajanje stvarno ima napona (i da je dovoljan i ne preveliki) a da ga na UTP kablu nema.

Predrag Supurović