wireless.uzice.net - Uzice bez zice

UPUTSTVO: ŠTA JE DECIBEL

Osnovna jedinica je Bel i ona prestavlja dekadni logaritam odnosa dva nivoa snage signala. Ovaj jedinica se koristi jer je praktičnija za račun. Prvobitno je korišćena u proračunima audio signala, a poznato je da ljudsko uho reaguje logaritamski na promenu jačine signala.

Posto je bel velika jedinica (1 B predstavlja odnos 1:10) , u praksi se koristi decibel (dB) koji je 10 puta manji to jest:

decibel = 10 * log 10 (P1/P2)

Decibel - difference in power levelDecibel je, dakle, jedinica koja prikazuje relativan odnos snage dva signala, u našem slučaju odnos snage ili jačine polja dva signala. Ona predstavlja neimenovan broj, slično kao i procenat.

U praksi se koristi i dBm, a to je jedinica koja pokazuje apsolutan odnos jednog signala prema referentnom signalu 0.001 W (1 mW). Dakle dB i dBm je ista jedinica, samo što je dBm izražen u odnosu na poznat nivo snage. Matematički receno:

dBm = 10 * log 10 (P1/0.001W)

Snagu predajnika izražavamo u dBm jer se ona izražava u odnosu na 1mW, a pojačanje antene izražavamo u dB jer je ono relativno u odnosu na ulaznu snagu koja je u antenu poslata i ne moramo znati kolika je. Međutim, kako su ove dve jedinice iste možemo ih mešati u proračunima i to predstavlja znatno olakšanje i proračune čini veoma jednostavnim.

Za predajnik koji ima 100 mW (0.1 W) lako ćemo izračunati koliko je to u dBm:

10 * Log 10 (0.1 watt / 0.001 watt) = 10 * Log 10 (100) = 10 * 2 = 20 dBm

Za izražavanje pojačanja antena se korsiti jedinica dBi koja predstavlja pojačanje u odnosu na izotropnu idealnu antenu koja emituje signal ravnomerno u svim pravcima (ovaka antena ne postoji nigde osim u teoriji). Pojačanje nekih antena se izražava u dBd, što predstavlja poljačanje u odnosu na dipol antenu (koja jeste realna). Ako je pojačanje predstavljeno u dBd, preračunaćete ga u dBi tako što ćete na vrednost dodati 2.14.

Kalkulator mW u dBm i obrnuto
mW
dBm

Dodatno praktično olakšanje u računu predstavlja i to što razlika od 3 dB između dva signala znači da je jedan signal od drugoga jači dva puta. Na primeru: ako znamo da je 100mW isto što i 20 dB onda znamo da je 200 mW isto što i 23 dB, ali i da 17 dB predstavlja signal od 50 mW. Da bi smo došli do ovih drugih vrednosti, nismo morali da koristimo logaritamski račun. Takodje, 10 dB govori da je jedan signal od drugoga jači 10 puta.

Ako je vrednost izrazena negativnim brojem onda to predstavlja gubitak. Gubitak je relativan pa se izražava u dB.

Takođe se i osetljivost prijemnika oznacava negativnim vrednostima decibela i to u dBm. Tako se proračun jednog radio linka svodi na to da se saberu emitovana snaga, dobit u antenama, gubici u kablovima, konektorima, gubici u vazduhu i osetljivost prijemnika. Više o tome u Uputstvu za proračun linka.

Predrag Supurović