wireless.uzice.net - Uzice bez zice

UPUTSTVO: ODREĐIVANJE SIVE ZONE POKRIVENOSTI ANTENE

Vertikalan ugao zračenja omni i sektorskih antena, koje se koriste kao antene na pristupnim tačkama, je ograničavajući faktor koji može da uzrokuje da klijenti, koji su previše blizu ali nisko u podnosu na antenu, mogu imati problem sa uspostavljanjem veze. Poznajući vertikalni ugao zračenja antene, možemo izračunati koji prostor predstavlja "sivu zonu" odnosno, gde možemo da očekujem probleme. Potrebno je nešto malo trigonometrije.

Omni antenna, vertical height

Ukoliko se antena nalazi na visini h a vertikalni ugao zračenja antene je 15 stepeni i ona je postavljena vertikalno tako da je osa vertikalnog zračenja horizontalna (paralelna sa tlom), onda ćemo lako izračunati na kom rastojanju snop emitovanih radio talasa kroz tu antenu stiže do površine tla koristeći sledeću formulu:

l = h / tg (α/2)

Primer:

- visina antene h = 30 m
- ugao zračenja antene α = 15°

l = 30 / tg (15 / 2) = 228 m

Dakle, ako se antena koja ima ugao zračenja od 15 stepeni nalazi na visini od 30 metara, pun signal koji antena emituje će na tlu biti tek na rastojanju 228 metara od nje.

Situaciju možemo popraviti tako što ćemo umesto omni antene staviti sektorske, tako da one i dalje pokrivaju pun krug horizontalnog zračenja, ali ćemo sektorske antene nagnuti nadole za 20 stepeni u odnosu na vertikalnu osu. Tako ćemo snop radio talasa usmeriti niže, prema korisnicima.

Omni antenna, vertical height

Formula za izračunavanje tačke prestanka sive zone je sada potpunija i izgleda ovako:

l = h / tg (α/2+ß)

Sada ćemo napraviti proračun za nešto izmenjen prethodni primer:

Primer:

- visina antene h = 30 m
- ugao zračenja antene α = 15°
- uga nagiba antene ß = 20°

l = 30 / tg (30/2 + 20) = 58 m

Dakle, ako antenu nagnemo za 20 stepeni smanjujemo sivu zonu na 58 metara. Ovo treba uvek primenjivati ako se koriste sektorske antene. Nagnite antenu nadole bar za polovinu vertikalnog ugla zračenja, a ako ima potrebe, možete i više.

Ovo ne treba raditi sa omni antenama, jer one zrače svih 360 stepeni pa ako je nagnete na jednu stranu, sa te strane ćete smanjiti sivu zonu ali će zato sa druge strane radio talasi biti emitovani toliko stepeni vise u odnosu na horizont i u stvari ce biti poslati u nebo, a energija nepotrebno potrošena. Ako je potrebno da pokrijete širu oblast oko antene onda je bolje da upotrebite više antena.

Kalulator sive zone pokrivenosti
Visina antene (h):
m Unesite tri polazna parametra i kliknite dugme Izračunaj kod četvrtog parametra da vidite njegovu vrednost. Možete računati bio koji parametar.
Vertikalni ugao zračenja (α):
°
Ugao nagiba antene (ß):
°
Odstojanje tačke sive zone (l):
m

Predrag Supurović

Pogledaj još:

Uputstvo: Usmeravanje antena

Uputstvo: Ugao zračenja antena