wireless.uzice.net - Uzice bez zice

MAPA MREŽE

Mreža se sastoji od dva Access Point-a koji se nalaze na zgradi Crna Dama (AP-CD-E) u centru grada i na Vujića brdu (AP-VB-E). Pokrivena je Užička kotlina i Krčagovo.

Postoje džepovi u kojima nema signala i oni se uglavnom nalaze u usecima između brda i na niskim lokacijama zaklonjenim visokim zgradama. Pored bežičnih konekcija, koristimo i žičane, a u stvari, najveći broj korisnika je povezan kablovima, dok se bežični uređaji koriste za premošćavanje većih rastojanja.

WIRELESS.UZICE.NET - MAPA MREŽE

Na mapi su obeležene lokacije Access Point-a i bežičnih klijentskih uređaja. Na jednom broju klijenata ima više krajnjih korisnika, a takvi uređaji su na mapi obeleženi sufiksom E i zvezdicom. Trenutno je umreženo 35 računara a broj korisnika je nešto veći.

WIRELESS.UZICE.NET - 3D MAPA MREŽE - POGLEDA SA JUGA
Pogled sa juga

WIRELESS.UZICE.NET - 3D MAPA MREŽE - POGLED SA SEVEROZAPADA
Pogled sa severozapada

WIRELESS.UZICE.NET - 3D MAPA MREŽE - POGLED SA SEVEROISTOKA
Pogled sa severoistoka