wireless.uzice.net - Uzice bez zice

UPUTSTVA

DC++ | Umrežavanje | Wireless | Mikrotik | Samogradnja | Programi

DC++

Uputstvo za DC HUB

Uputstvo za korišćenje DC HUB-a naše mreže

Uputstvo za DC klijent

Uputstvo za preuzimanje, instalaciju i podešavanje DC klijenta (ApexDC++ / PeerWEB DC++ / StrongDC - DirectConnect klijent)

Povezivanje na DC HUB - aktivni i pasivni mod

Objasnjenje pojmova aktivnog i pasivnog nacina povezivanja na DC HUB.

Umrežavanje

Umrežavanje - kako dodeljivati IP opsege

Uputstvo o određivanju IP adresa u mreži, objašnjava pojmove IP adrese, mreže, mrežnog opsega, mrežne maske, adrese mreže, broadcast adrese i drugo.

Umrežavanje - Osnovni pojmovi

Objašenjenja osnovni pojmova o mrežama: mrežni protokoli, TCP/IP, IP adresa, mrežna maska, IP opseg, default gateway, broadcast, subnetting, rutiranje, poprečni link, ruta, metrika, javna IP adresa, privatna IP adresa, fiksna IP adresa, dinamička IP adresa, NAT ruter, PAT ruter, DMZ, DHCP, DNS...

Kako se istovremeno povezati na dve mreže

Uputstvo kako Windows računar istovremeno povezati na dve mreže (naš wireles i ADSL ili kablovsku).

Osnove umrežavanja

Naučite najosnovnije stvari o tome kako da napravite malu kućnu mrežu od dva-tri računara

Šta je ping i tracert (traceroute)?

Objašnjenja komandi ping i tracert i kako se korsite za ispitivanje konekcija kroz mrežu..

Bežično umrežavanje

Wireless community mreža - kako je napraviti

Želite da učestvujete u našoj mreži ili da pravite sopstvenu? Ovde ćete naći dosta odgovora.

Šta je decibel?

Objašnjenje pojma decibela i načina primene u proračunu bežičnog linka.

Ugao zračenja antena

Objašnjenje horizontalnog i vertikalnog ugla zračenja antena sa primerima za osnovne vrste antena.

Polarizacija radio-talasa i antene

Objašnjenje pojma polarizacije radio-talasa i neophodnosti usaglašavanja polarizacije antene sa prijemnim signalom.

Usmeravanje antena

Ukratko o postavljanju i usmeravanju wireless antena

Usmeravanje antena na velikim rastojanjima

Ukratko o postavljanju i usmeravanju usmerenih wireless antena na linkovima na velikim rastojanjima

Oređivanje sive zone pokrivenosti antene

Objašnjenje uticaja vertikalnog ugla zračenja antene na pokrivenost prostora signala i kako se on može iskorsititi da se pokrivenost poboljša.

Frekvencije kanala

Pregled frekvencija koje se koriste za kanale predviđene za bežično umrežavanje.

Proračun linka

Objašnjenja šta se utiče na kvalitet linka, na koji način, i kako se izračunava da li je određena bežična veza izvodljiva.

Proračun gubitaka u slobodnom prostoru

Kalkulator gubitaka prilikom prenosa radio talasa kroy slobodan prostor.

Mikrotik

Mikrotik - Osnovno podešavanje za deljenje internet konekcije i ograničenje protoka

Uputstvo za osnovno podešavanje Mikrotika za povezivanje na internet provajdera, deljenje internet konekcije u lokalnoj mreži i ograničenje protoka korisnicima.

Mikrotik - Ograničenje protoka po nivoima korisnika (skript)

Uputstvo za ograničenje protoka korisnicima preko predefinisanih korisničkih nivoa uz mogućnost dnevnog ograničenja protoka.

Mikrotik - Kreiranje statičnih DNS slogova od DHCP-a

Jednostavan skript koji na osnovu podataka od DHCP servera kreira lokalne statične mnemoničke adrese u Mikrotikovoj DNS tabeli.

Mikrotik - Kako rutirati na dinamički gateway

Skript koji podešava statičke rute tao da odgovaraju dinamičkom gateway-u

Mikrotik - Kako ograničiti pristup Internetu onim korisnicima koji nisu povezani na lokalni DC HUB

Jednostavan način da se pomoću MikroTik-a nateraju korisnici da koriste lokalne mrežne servise, umesto da ih zapostavljaju zarad pristupa Internetu preko mreže.

Mikrotik - Kako ograničiti broj konekcija po korisniku

Uputstvo kako podesiti Mikrotik da se ograniči broj konekcija korisnika prema Internetu čime se reguliše opterećenje rutera i internet linka.

Mikrotik - Kako onemogućiti korisnicima da samovoljno menjaju svoje IP adrese

Uputstvo kako podesiti Mikrotik da ne dozvoljava korisnicima da menjaju svoje IP adrese korišćenjem statične ARP liste.

Mikrotik - Automatski backup konfiguracije slanjem na email

Objašnjenje upotrebe skripta koji automatski snima rezervne kopije podešavanja RouterOS i njihovo slanje na željeni email.

Koliko je zračenje wireless uređaja opasno?

Objašnjenje koje su količine radio-ozračivanja dozvoljene i da je nivo zračenja uređaja za bežično umrežavanje bezopasan.

Samogradnja

Kako napajati uređaj na krovu

Kratka uputstva kako se može izvesti napajanje uređaja koji su postavljeni na krov

Power over Ethernet (PoE)

Uputstvo kako jednostavno i jeftino napraviti napajanje uređaja kroz UTP kabal

Dve LAN konekcije kroz jedan UTP kabal

Uputstvo kako dve lan konekcije propustiti kroz jedan UTP kabal.

Automatsko uključenje napajanja

Uputstvo o samogradnji jednostavnog sklopa za automatsko uključene računara nakon nestanka struje, za one matične ploče koje ne mogu same da se uključe.

Prepravka matične ploče radi podrške PCI 2.2 wireless kartica

Uputstvo o prepravci starijih matičnih ploča koje imaju PCI 2.0 ili PCI 2.1 slot te na njima nove wireless kartice ne mogu da rade, kako bi PCI 2.2 kartice mogle da rade i na njim.

Stabilizator sa 5V na 3.3V za prepravku starijih ploča na PCI 2.2

Uputstvo kako napraviti jednostavan stabilizator sa 5V na 3.3V potrebnih za napajanje wireless kartica u računarima sa AT napajanjem

Programi

Instalacija LinkSys WCF12 CompactFlash kartice za PocketPC

Uputstvo za instalaciju drajvera za ovu kao i druge Itersil Prism Compact Flash kartice

Counter Strike

Kratko uputstvo za Couner Strike - spisak komandi